ВЪЗДУШНА СИСТЕМА

Когато става въпрос за части по въздушната система за търговски превозни средства, обърнете се към НЕЛАС АВТОЧАСТИ. НЕЛАС АВТОЧАСТИ предлага пълната гама от части и компоненти по въздушната система за товарни автомобили, необходими за поддържка и ремонт. Продуктите, които се предлагат на пазара от НЕЛАС АВТОЧАСТИ, са доказано качество и произход, от водещи производители за оригинално вграждане.

Резултатът от икономия, по отношение на качеството винаги води до по-високи косвени разходи, когато части от въздушната система дефектират, поради замърсяване в следствие на корозия или омасляване.

За да сте спокойни на пътя, не правете компромис.

Гамата от части и компоненти по въздушната система на НЕЛАС АВТОЧАСТИ, включва въздушни компресори, въздушни кранове, клапани, кран дехидратори и филтри за тях, бутилки за въздух  и ремонтни комплекти.

Повече информация, може да получите, във всеки търговски обект на НЕЛАС АВТОЧАСТИ или от Вашият търговски представител.

Производител