ФИЛТРИ

Подборът на филтриращи елементи в съвременните товарни автомобили е от съществено значение. Качеството на филтриращите елементи, които се използват в съвременните двигатели, имат пряко отношение към нивото на вредните емисии в отработените газове отделяни в атмосферата, от една страна. От друга страна, използването на качествени филтриращи елементи, гарантират тяхната правилна и безпроблемна работа, при увеличените сервизни интервали.

НЕЛАС АВТОЧАСТИ предлага пълна гама филтриращи елементи, на лекотоварни и товарни превозни средства, от водещи европейски и световни производители, с ОЕ качество.

Техническа информация
Производител